Avís legal i política de privacitat

Condicions d'ús del lloc web del titular

(1) IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

Globolokura d'ara endavant el titular, és una entitat comercial d'origen espanyol en Carrer Argentona, número 3-08202 Mataró - Barcelona n.i.f. n º 46335441D i telèfon 937-921-947

(2) L'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les presents condicions d'ús pretén regular l'ús dels serveis que el titular posa gratuïtament a disposició dels usuaris del lloc web: www.globolokura.com

EL titular pot oferir a través d'ells, serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars que, segons el cas, substitueixen, completen i/o modificar les presents condicions, i sobre els quals informarà l'usuari en cada cas concret.

(3) L'ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a utilitzar la web, contingut i serveis, d'acord amb la llei, aquestes condicions d'ús, bones costums i ordre públic. Així mateix, l'usuari es compromet a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ella, amb finalitats o efectes il·lícits o contràries al contingut d'aquestes condicions d'ús, perjudicial als interessos o drets de tercers, o que de cap manera pot malbé, inutilitzar o deteriorar el lloc web ni dels seus serveis , o impedir un normal gaudir del mateix pels altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o els documents electrònic i altres que es troben en els llocs web del titular.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través del qual el titular presta el servei, així com per dur a terme accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters, que causa o són susceptible de causar qualsevol tipus d'alteració en ells ordinador sistemes del titular o de tercers.

4) PUBLICITAT

Part d'aquest lloc web pot allotjar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són exclusivament responsables de garantir aquest material remès per a la inclusió en el web, en compliment de les lleis aplicables en cada cas. EL titular no es fa responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que pot acollir-los continguts publicitaris o dels patrocinadors d'ells. En qualsevol cas, per qualsevol reclamació relacionada amb continguts publicitaris inserits en aquest lloc web contactar a la següent adreça electrònica: globolokura@gmail.com

5) PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc web, llevat que indiqui el contrari, són propietat exclusiva del titular i amb caràcter, que, sense limitació, disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al lloc web. De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol mena contingudes en el lloc web estan protegits per la llei.

EL titular no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web i els serveis oferits en la mateixa.

Per aquest motiu, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial del titular o del titular dels mateixos.

(6) EL RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1 responsabilitat per l'ús de la Web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pot incórrer o de-los danys que poden causar per la utilització del lloc web, essent titular, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar-se per les accions de l'usuari.

EL titular a emprar tots els esforços i mitjans raonables facilitar informació actualitzada i fiable en el lloc web, no obstant això, el titular no assumeix cap garantia en relació amb errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap d'ells contenia accessibles a través d'aquest Web.

6.2 responsabilitat per al funcionament de la Web

EL titular exclou tota responsabilitat que es podria derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, telèfon o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes fora al titular de la resolució de problemes

Així mateix, el titular també declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar de retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o Internet, així com dels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular

EL titular està facultat per suspendre temporalment i sense previ avís, accedir a la pàgina web per a les operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3 responsabilitat en els enllaços

Links o enllaços continguda en el web poden conduir l'usuari a altres webs gestionats per tercers.

EL titular s'eximeix de qualsevol responsabilitat sobre la informació que es trobi fora del seu lloc web, des de la funció dels enllaços que apareixen és només l'informar sobre l'existència de l'usuari altres fonts d'informació sobre un tema en particular.

EL titular s'exonera de tota responsabilitat al correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut mitjançant aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com els danys que pugui patir l'usuari la informació davant al lloc web vinculat.

(7) política respecte a les dades personals obtingudes a través del lloc WEB

7.1. a través dels formularis

Sense perjudici de les disposicions de cada un dels formularis a la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades personals expressament autoritza el titular al tractament de les seves dades personals per les finalitats indicades en el mateix. EL titular incorporarà les dades facilitades per l'usuari una propietat de fitxer de la mateixa degudament comunicat a l'Agència Espanyola de protecció de dades. L'usuari o el seu representant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita enviat r: Globolokura Carrer Argentona, número 3-08202 Mataró - Barcelona o per correu electrònic a: info@globolokura.com

7.2 en galetes

Aquest lloc utilitza galetes. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten conèixer la informació següent:

La data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el lloc web, així com el temps passar.

Les pàgines que heu visitat i les mesures adoptades en el mateix.

Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a l'àmbit restringit.

Aquesta web utilitza les galetes per a Google: política de galetes de Google

7.3 confidencialitat

EL titular està compromesa amb el compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint compta en tot temps de l'estat de la tecnologia.

8) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que les seves pròpies dades personals i els serveis de titular a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, observacions u contingut que l'usuari faciliti al titular, es consideren no confidencials, reservant-se és titular el dret a utilitzar-los de la forma que consideri més adient.

(9) LES CONDICIONS D'ÚS MODIFICACIONS

EL titular es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions d'ús d'aquest lloc web. L'usuari s'enquadernaran automàticament les condicions d'ús que és eficaç en el moment que accedir al lloc web, que necessitarà periòdicament llegir aquestes condicions d'ús.

10) LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE DE

La relació entre el titular i l'usuari es regiran per la legislació espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

Avís legal i política de privacitat

Document revisat per: enviament Albes i associats